เร่งฉีดวัคซีนในหมู่พระสงฆ์ ป้องกันการระบาดของญาติโยม

แคล้วคลาดแบบไม่พึ่งคาถา ฉีดวัคซีนช่วยได้

ช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด หลาย ๆ ประเทศกำลังตรวจโควิดที่บ้านและเร่งฉีดวัคซีนให้คนในประเทศ บางประเทศก็มีจำนวนวัคซีนเพียงพอจนมีแพลนเปิด Vaccine Tourism ประเทศไทยเองก็อยู่ในขั้นตอนการเร่งฉีดวัคซีน โดยแบ่งกลุ่มผู้ฉีดออกเป็นหลายกลุ่ม และมีช่องทางการลงทะเบียนหลายช่องทาง หนึ่งในนั้น คือ การฉีดวัคซีนในกลุ่มพระสงฆ์ด้วย

ความสำคัญของการฉีดวัคซีนในหมู่พระสงฆ์

วัดเป็นสถานที่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในชุมชน ในแต่ละพื้นที่จะต้องมีวัดใกล้บ้าน เพราะความเชื่อด้านศาสนาเห็นว่าการอยู่ใกล้วัดเท่ากับอยู่ใกล้ร่มเงาศาสนามากขึ้นอีกระดับ เมื่อวัดมีบทบาทมากในชุมชน การเข้าถึงวัดสามารถทำได้ง่าย พระสงฆ์จึงเป็นกบลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อจากญาติโยมที่นำภัตตาหารมาถวาย ทำให้นายอนุชา นาคาศัย รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเตรียมวัคซีนโควิดให้พร้อมต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนของพระสงฆ์

วัคซีนป้องกันโควิด-19

พระสงฆ์ที่สามารถขอรับวัคซีนได้

การฉีดวัคซีนต้องการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคน แต่ก็ต้องมีการจัดลำดับการรับวัคซีนก่อนหลัง ซึ่งลำดับนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการบวช แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับความรุนแรงจากโควิดสูงกว่าคนอายุน้อย เนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกัน และการฟื้นฟูร่างกายที่ทำได้น้อยกว่า

  • เป็นโรคที่ได้รับการกำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อน 7 โรค

โรคทั้ง 7 โรคเป็นโรคที่ได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยมีโอกาสอาการทรุดหนักจากการป่วยเป็นโควิด ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

  • อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดสีแดงเข้ม

พื้นที่ที่อาศัยสามารถบ่งบอกความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีโอกาสติดเชื้อสูง เพราะมีผู้ป่วยหนาแน่นภายในพื้นที่

ผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ไม่เพียงเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น บุคคลทั่วไปที่มีอายุเกิน 60 ปีหรือมีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังที่กล่าวมาไม่ควรพลาดการฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด เพราะหากติดเชื้อขึ้นมาโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง

ช่องทางการรับวัคซีนโควิดสำหรับพระสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อพระสงฆ์ลัดการหาวัคซีนมาให้พระสงฆ์ฉีดให้ครบตามที่กำหนด ขั้นตอนการรับวัคซีนของคณะสงฆ์ชุดแรกมีดังนี้

  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจรายชื่อพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพและปริมาณฑล โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อยื่นเรื่องขอวัคซีน
  • นัดหมายพระสงฆ์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนด สถานที่ฉีดคือโรงพยาบาลสงฆ์

ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 20,000 กว่าคน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ตอนนี้รัฐบาลกำลังหาแนวทางให้พระสงฆ์ได้รับโอกาสเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น เพราะการรับกิจนิมนต์และการมีญาติโยมมาทำบุญไม่ขาดสาย อาจทำให้วัดกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้

โควิดยังคงมีความน่ากลัวอยู่ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ควรลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด เห็นทีท่าโควิดระบาดอย่างนี้ แล้วยังมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ล้วนน่ากลัวทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบทำประกันสุขภาพเผื่อเอาไว้ เพราะเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างน้อย ๆ ก็มีคนช่วยออกค่ารักษา แล้วในตอนนี้ยิ่งมีประกันโควิดและประกันแพ้วัคซีนโควิดออกมาอีก ถือว่าตามยุคสมัยไม่น้อยทีเดียว

ที่มา ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *