News

News

เร่งฉีดวัคซีนในหมู่พระสงฆ์ ป้องกันการระบาดของญาติโยม

แคล้วคลาดแบบไม่พึ่งคาถา ฉีดวัคซีนช่วยได้ ช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด หลาย ๆ ประเทศกำลังตรวจโควิดที่บ้านและเร่งฉีดวัคซีนให้คนในประเทศ บางประเทศก็มีจำนวนวัคซีนเพียงพอจนมีแพลนเปิด Vaccine Tourism ประเทศไทยเองก็อยู่ในขั้นตอนการเร่งฉีดวัคซีน โดยแบ่งกลุ่มผู้ฉีดออกเป็นหลายกลุ่ม และมีช่องทางการลงทะเบียนหลายช่องทาง หนึ่งในนั้น คือ การฉีดวัคซีนในกลุ่มพระสงฆ์ด้วย ความสำคัญของการฉีดวัคซีนในหมู่พระสงฆ์ วัดเป็นสถานที่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในชุมชน ในแต่ละพื้นที่จะต้องมีวัดใกล้บ้าน เพราะความเชื่อด้านศาสนาเห็นว่าการอยู่ใกล้วัดเท่ากับอยู่ใกล้ร่มเงาศาสนามากขึ้นอีกระดับ เมื่อวัดมีบทบาทมากในชุมชน การเข้าถึงวัดสามารถทำได้ง่าย พระสงฆ์จึงเป็นกบลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อจากญาติโยมที่นำภัตตาหารมาถวาย ทำให้นายอนุชา นาคาศัย รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเตรียมวัคซีนโควิดให้พร้อมต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีนของพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่สามารถขอรับวัคซีนได้ การฉีดวัคซีนต้องการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคน แต่ก็ต้องมีการจัดลำดับการรับวัคซีนก่อนหลัง ซึ่งลำดับนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการบวช แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับความรุนแรงจากโควิดสูงกว่าคนอายุน้อย เนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกัน และการฟื้นฟูร่างกายที่ทำได้น้อยกว่า เป็นโรคที่ได้รับการกำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อน 7 โรค โรคทั้ง 7 โรคเป็นโรคที่ได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยมีโอกาสอาการทรุดหนักจากการป่วยเป็นโควิด ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดสีแดงเข้ม พื้นที่ที่อาศัยสามารถบ่งบอกความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ […]

Read More