พิธีกรรม

พิธีกรรม

เสริมความเท่าเทียมกับแนวคิดคนทุกเพศต้องบวชได้

จัดงานบวชแบบไหนให้ถูกใจชาวพุทธ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนามีองค์ 3 ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งในองค์ 3 นี้ พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว เหลือเพียงหลักธรรมคำสอน และพระสงฆ์สาวกที่มาจากผู้มีจิตศรัทธาต้องการบวชภายใต้ร่มกาสาวพักตร์ แต่การบวชพระมีเพียงเพศชายเท่านั้นที่ได้รับการบวช จนมีคนผุดไอเดียให้คนทุกเพศสามารถบวชได้ วัฒนธรรมการบวชพระในอดีต การบวชพระในอดีตมีความสำคัญมาก โดยสังคมจะให้ความสำคัญกับเจตนาของผู้ปรารถนาตนเป็นพระสงฆ์เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งพุทธศาสนา อาจจะกล่าวได้ว่าการบวชในอดีตเป็นงานบุญเต็มรูปแบบ แบ่งพิธีปฏิบัติในการบวชออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบอุกาสะ – เป็นการบวชของพระสงฆ์ในสังกัดมหานิกาย แบบเอสาหัง – เป็นการบวชของพระสงฆ์ในสังกัดธรรมยุต ความแตกต่างหลัก ๆ ของการบวชทั้ง 2 แบบอยู่ที่บทสวดที่ใช้ แบบธรรมยุตจะเป็นขนบโบราณ มีภาษามคธซึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณเป็นองค์ประกอบ ในปัจจุบันไม่ค่อยแพร่หลาย มักพบการบวชแบบอุกาสะมากกว่า ขั้นตอนการบวชพระ การบวชพระมีขั้นตอนการบวช ดังนี้ การโกนผมนาค – ญาติจะขลิบผมนาคใส่ในใบบัว แล้วพระสงฆ์จะเป็ผู้โกนหัวในขั้นตอนสุดท้าย การแต่งตัวนาค – ชุดของนาคจะเป็นชุดสีขาว คลุมด้วยผ้าลูกไม้สีขาวขลิบทองอีกชั้นหนึ่ง การเวียนประทักษิณ – การเดินเวียนขวารอบโบสถ์ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์ และเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง การบรพพชา […]

Read More
พิธีกรรม

อันตรายที่ต้องระวังจากควันธูปไหว้พระ

ปัญหาสุขภาพเรื้อรังจากการจุดธูป การไหว้พระเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ครอบครัวพุทธศาสนิกชนนิยมตั้งหิ้งพระไว้ในบ้าน และมีกระถางธูปเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางของหิ้งพระสำหรับจุดธูปไหว้พระ แต่ในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ควันธูปก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สร้างฝุ่น PM 2.5 นอกจากปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้ว ควันธูปยังสร้างปัญหาต่อสุขภาพอีกด้วย ปัญหาสุขภาพที่ตามมากับควันธูป ควันธูปเกิดจากการเผาไหม้ของสารที่ประกอบขึ้นมาจากธูป โดยธูปนี้มีส่วนประกอบของสารที่เป็นมะเร็งมากถึง 3 ชนิด ได้แก่ เบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วควันที่ลอยขึ้นไปในอากาศจะสร้างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอนที่เมื่อสูดดมเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ สามารถสรุปปัญหาสุขภาพจากควันธูปได้ดังนี้ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด ฝุ่นละอองและควันจากควันธูปจะไปสะสมที่ปอดเมื่อสูดดมมากขึ้น และมีเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดหากสูดดมมากกว่า 10 ปีขึ้นไป กระตุ้นโรคประจำตัวให้กำเริบ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด มะเร็งปอด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะรู้สึกไม่สบายเมื่อได้กลิ่นควันธูป เป็นโรคภูมิแพ้ การสูดดมควันเข้าไปนาน ๆ จะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ และพัฒนาไปเป็นโรคหอบหืดได้ในที่สุด โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการสูดดมควันธูปล้วนมีความรุนแรงหากสะสมเป็นเวลานาน และควันธูปนี้อันตรายกว่าฝุ่น PM 2.5 เสียอีก การลดปัญหาจากควันธูป ควันธูปกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพที่ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างในช่วงที่ผ่านมา เพราะควันจากการเผาไหม้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ ร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งปอด ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องจุดธูปจึงสามารถทำได้ ดังนี้ งดการจุดธูปและเทียนในสถานที่ที่คนแออัด การจุดธูปควรจุดในที่โล่งแจ้ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก […]

Read More